У приміщенні Державного архіву в області відбулася документальна виставка «До 1075­ої річниці від першої писемної згадки про місто Коростень (945 р.)». На виставці були представлені архівні джерела кінця ХVІІІ — початку ХХ століть, що мають культурну та історичну цінність не лише для Коростеня як міста обласного значення, а й для всієї області.

Архівісти представили різноманітні цікаві документи. 1795 рік є крайньою датою згадки про Коростень у матеріалах, що зберігаються у фондах архіву. Йдеться про фундуш (дарчу) на новозасновану Св. Покровську церкву в містечку Іскорость Овруцького повіту, виданий поміщиком, генерал­поручиком Станіславом Любовидзьким.

Серед експонатів виставки — справи про дворянське походження роду графів Ходкевичів, власників містечка Іскорость, датовані 1802 — 1856 роками. Значне інформативне наповнення мають відомості доби 20­их років минулого століття. Насамперед, це документи адміністративно­територіального устрою, а саме — віднесення у 1921 році до складу Волинської губернії Коростенського повіту та перейменування Коростенського повітового виконкому в окружний виконком у 1923 році.

На виставці було представлено велику кількість карт, креслень, схем, що відображають розвиток Коростеня.

Першими відвідувачами виставки стали Коростенський міський голова Володимир Москаленко, директор державного архіву в області Ігор Слобожан, викладачі історичного факультету Житомирського державного університету  імені Івана Франка.

 

Фотоетюд

Лінки